Tuvan Tumma

Ruishapanleipä

Tämä leipä on val­mis­tettu hitaasti, hapan­juu­rella,
ilman mitään turhaa. Val­mis­tuk­sessa on käy­tetty vain puh­taita raaka-aineita ja rakkautta.

Ainesosat:

ruis, vesi, hapan­juuri (vesi, ruis, vehnä, speltti), meri­suola (1,3 %). Voimakassuolainen.

Säilytys

Leivän paras säi­ly­tys­paikka on vatsa. Säilyy myös huo­neen­läm­mössä, puu­vil­la­kan­kaaseen kää­rittynä neljä vuo­ro­kautta paistamisesta.

Leipoiko äiti tai äidinäiti lapsuudessasi ruisleipää? Muistatko vielä, miltä se maistui? Haluatko palata makumuistoissasi taaksepäin ja kokea kaiken uudelleen?

Juu­ren­Tuvan luo­mu­ruis­leipää saa pai­kal­li­sesta REKOsta. REKOssa voit ilman väli­käsiä ostaa lähi- ja luo­mu­tuot­teita, lei­von­naisia ja käsi­töitä suoraan tuot­ta­jalta. REKO-malli on helppo ja hyväksi havaittu tapa yllä­pitää ruo­ka­renkaan toi­mintaa: reilua, yhtei­söl­listä ja mukavaa - puh­dasta koti­maista ruokaa läheltä! REKO toimii Facebook -ryhmän avulla siten, että tuot­tajat avaavat ryh­mässä tilauksen, kulut­tajat tilaavat tuot­teita ja osa­puolet koh­taavat toi­sensa sään­nöl­li­sesti ennalta sovittuna aikana jake­lu­pai­kalla. Jake­lu­paikkana toimii Kau­hajoen kes­kus­tassa K-City­mar­ketin piha-alue. Jakelut ovat kerran kuussa, tors­taisin. Ryhmään ovat erittäin ter­ve­tul­leita jäsenet myös naapuri- ja lähikunnista! 

Tilaa Tuvan Tumma

Tuvan Tumma tilaukset tehdään REKO Suu­pohjan lähi- ja luo­mu­ruo­ka­rengas -Facebook-ryhmään. Tilaa­minen tapahtuu yksin­ker­tai­sesti niin, että lisäät Juu­ren­Tuvan ilmoi­tuksen alle oman tilauksesi, jossa kerrot haluamasi ruis­leipien kap­pa­le­määrän. Tilauksen nouto tapahtuu paikan päällä sovittuna REKOn jakeluajankohtana

Heräsikö sinulla kysymyksiä?