Juurileivontakurssi

Haluatko hapanjuurileipuriksi? Unelmoitko aromikkaasta leivästä ja leppoisasta käsillä tekemisestä? Arvostatko puhdasta, luonnonmukaisesti käsityönä valmistettua leipää ja perinteisiä menetelmiä?

Juu­ri­lei­vonta sym­boloi hitaita arvoja nykyajan kiireen vas­ta­pai­noksi. Juu­ren­Tu­valla työn kes­ki­pis­teenä onkin juu­ri­lei­von­tain­nos­tuksen levit­tä­minen ja kii­reet­tömien elä­mysten tar­joa­minen juu­ri­lei­von­ta­kurssien avulla. Hapan­juu­ri­lei­vonta antaa tilaa luo­vuu­delle, mikä ede­sauttaa onnis­tu­misen koke­muksia kurs­seilla ja kotona. Sinäkin voit oppia itse tekemään mau­kasta leipää! 

Juurileivontakurssit Kauhajoella

Juu­ri­lei­von­ta­kursseja jär­jes­tetään Juu­ren­Tuvan sata­vuo­ti­aassa pää­ra­ken­nuk­sessa osoit­teessa Aninkuja 10, 61800 Kau­hajoki. Kurssit toteu­tetaan tee­mojen ja tavoit­teiden mukai­sesti: joskus leipien juurena on vaalea lei­pä­juuri, toi­sinaan taas ruis­juuri riippuen siitä, min­kä­laista leipää kurs­silla tehdään. Kurs­seille voivat osal­listua kaikki hapan­juu­ri­lei­von­nasta ja mait­ta­vasta juu­ri­lei­västä kiinnostuneet. 

Haluatko hapanjuurileipuriksi? Unelmoitko aromikkaasta leivästä ja leppoisasta käsillä tekemisestä? Arvostatko puhdasta, luonnonmukaisesti käsityönä valmistettua leipää ja perinteisiä menetelmiä?

Juu­ri­lei­vonta sym­boloi hitaita arvoja nykyajan kiireen vas­ta­pai­noksi. Juu­ren­Tu­valla työn kes­ki­pis­teenä onkin juu­ri­lei­von­tain­nos­tuksen levit­tä­minen ja kii­reet­tömien elä­mysten tar­joa­minen juu­ri­lei­von­ta­kurssien avulla. Hapan­juu­ri­lei­vonta antaa tilaa luo­vuu­delle, mikä ede­sauttaa onnis­tu­misen koke­muksia kurs­seilla ja kotona. Sinäkin voit oppia itse tekemään mau­kasta leipää! 

Heräsikö sinulla kysymyksiä?