Tuvan Pizzapohja

Ainesosat:

vehnä, vesi, speltti, hapan­juuri (vesi, vehnä, speltti, ruis), meri­suola (1,5 % tuoreen tuotteen pai­nosta). Voimakassuolainen.

Haluatko tehdä vaikutuksen ruokavieraisiin ja valmistaa itse herkullista pizzaa kotioloissa?

Juu­ren­Tuvan pizza­tai­kinat val­mis­tetaan käsi­työnä pai­kal­li­sista luo­mu­jau­hoista hapan­juu­rella. Hitaan val­mis­tu­mis­pro­sessin aikana pizza­tai­kinaan kehittyy vahva sitko, joka mah­dol­listaa käsit­telyn help­pouden. Tai­kinan muo­toilu onnistuu vaikka ilman pöytää käsissä työstäen. Kokeile vaikka pizza­pohjan muo­toilua perin­tei­sesti ilmaan heit­te­le­mällä, jos uskallat!

Tuvan Pizzapohjia saa paikallisesta REKOsta

REKOssa voit ilman väli­käsiä ostaa lähi- ja luo­mu­tuot­teita, lei­von­naisia ja käsi­töitä suoraan tuot­ta­jalta. REKO-malli on helppo ja hyväksi havaittu tapa yllä­pitää ruo­ka­renkaan toi­mintaa: reilua, yhtei­söl­listä ja mukavaa - puh­dasta koti­maista ruokaa läheltä! REKO toimii Facebook-ryhmän avulla siten, että tuot­tajat avaavat ryh­mässä tilauksen, kulut­tajat tilaavat tuot­teita ja osa­puolet koh­taavat toi­sensa sään­nöl­li­sesti ennalta sovittuna aikana jake­lu­pai­kalla. Jake­lu­paikkana toimii Kau­hajoen kes­kus­tassa K-City­mar­ketin piha-alue. Jakelut ovat kerran kuussa, tors­taisin. Ryhmään ovat erittäin ter­ve­tul­leita jäsenet myös naapuri- ja lähikunnista! 

Tilaa Tuvan Pizzapohja

Tuvan Pizza­pohja tilaukset tehdään REKO Suu­pohjan lähi- ja luo­mu­ruo­ka­rengas -Facebook-ryhmään. Tilaa­minen tapahtuu yksin­ker­tai­sesti niin, että lisäät Juu­ren­Tuvan ilmoi­tuksen alle oman tilauksesi, jossa kerrot halua­miesi pizza­pohjien kap­pa­le­määrän. Tilauksen nouto tapahtuu paikan päällä sovittuna REKOn jakeluajankohtana.

Heräsikö sinulla kysymyksiä?